Македонија

Доделување на бесплатен геодетски елаборат

Доделување на бесплатен геодетски елаборат

Министрите за транпсорт и врски  и труд и социјална политика Миле Јанакиески и Диме Спасов и директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески денеска во населбата Горно Лисиче ќе доделат бесплатен геодетски елаборат.

Бесплатниот геодетски елаборат е наменет за легализација на бесправно изградени објекти на социјално ранливите категории.