Македонија

Доделување ваучери за набавка на таблет компјутери

Доделување ваучери за набавка на таблет компјутери

Вкупно 4.570 студенти денес ќе добијат ваучери за таблет компјутери во рамки на владиниот проект за доделување вредносни бонови – ваучери за набавување таблет компјутери со надворешна тастатура за потребите на редовните студенти и студентите евидентирани како лица со посебни потреби.

Ваучерите се со вредност од 8.000 денари, а таблет компјутерите студентите може да ги набават најдоцна до 25-ти јуни.

Од пристигнатите 7.290 апликации, 1.938 биле одбиени, а 728 дополнително ќе се проверуваат. Најмногу ваучери се доделени на скопскиот УКИМ и на штипскиот универзитет „Гоце Делчев“, а најмалку на охридскиот.

Ваучерите за набавување таблет компјутери со надворешна тастатура ќе бидат доделени денес од страна на министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски и деканот на Природно – математичкиот факултет Ицко Ѓоргоски во просториите на факултетот.

Таблет компјутерите се наменети за редовните студенти од трета и од четврта година и за студентите евидентирани како лица со посебни потреби од која било година на студии во учебната 2014/2015 година, на високообразовните установи во Македонија, а кои доаѓаат од семејства со бруто приходи не поголеми од 32.741 денари.