Македонија

Државниот секретар Јахија во посета на Црна Гора

Државниот секретар Јахија во посета на Црна Гора

Во рамките на работната посета во Подгорица, државниот секретар во Министерството за информатичко општество и администрација, Јахи Јахија, оствари заедничка средба со државниот секретар при Министерството за внатрешни работи на Црна Гора, Јадранка Војновиќ и генералниот директор на Директоратот за администрација и локална самоуправа, Веселин Вукчевиќ.

На средбата беа разменети мислења и искуства од областа на државната администрација на двете земји и се согледаа можностите за идна соработка. Воедно, беше оценето дека унапредувањето на регионалната соработка и јакнењето на административните капацитети претставуваат основа за овозможување поквалитетен живот на граѓаните, паралелно и за напредок на обете земји. Остварувањето на овие цели ќе придонесе за поефикасна и потранспарентна администрација, што меѓу другото е приоритет во процесот за пристапувањето кон Европската Унија.

Препознавајќи го значењето на Регионална школа за јавна администрација (Респа), со седиште во Даниловград, Црна Гора, беше разговарано за можни обуки, конференции и воспоставување мрежа за соработка помеѓу вработените во државната администрација и во институциите од областа на европските интеграции, кои преку разни практики и меѓусебна размена на искуства, би придонеле кон резултати во спроведувањето на реформите во јавната администрација во двете земји.