Македонија

Дури 70.7 проценти од струјата е искористена од домашни корисници

Дури 70.7 проценти од струјата е искористена од домашни корисници

Според податоците на Државниот завод за статистика, 70,7 отсто од потрошената електрична енергија е од домашни извори, а 95,5 отсто од вкупната потрошувачка на јаглени се употребени за производство на струја.