Македонија

ДЗС будно ја следи состојбата низ Македонија

ДЗС будно ја следи состојбата низ Македонија

Кординативното тело за справување со непогодите денес отиде на терен на браната Мантово да ја разгледаат моменталната состојба и да ги проценат понатамошните акции.

Врнежите се запрени а сега се испушта вода од темелниот испуст (околу 4 м3/сек) за да се ослободи место за следниот бран врнежи. Дирекцијата за заштита и спасување утре ќе ангажира 3 градежни машини во реонот на браната да помогнат со справувањето со настанатата состојба.

Градежните машини ангажирани претходните денови од страна на Дирекцијата за заштита и спасување во текот на денешниот се уште се на терен и помагаат во намалувањето на штетите од обилните врнежи.

Дирекцијата за заштита и спасување преку своите подрачни одделенија ја следи состојбата во републиката, со постојан контакт со локалната самоуправа и е подговена да во случај да има потреба активира дополнителна механизација за отстранување на последиците од врнежите.