Македонија

ДЗС: Стапката на невработеност изнесува 26, 1 отсто

ДЗС: Стапката на невработеност изнесува 26, 1 отсто

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2015 година бројот на активното население во Република Македонија изнесувал 954.924 лица, од кои вработени се 705 991, а 248 933 лица се невработени.

Стапката на активност во овој период е 57.0, на вработеност 42.1, додека стапката на невработеност 26.1 отсто