Македонија

Еднократна парична помош од 100.000 денари за семејствата на починатите во поплавите од општина Гази Баба

Еднократна парична помош од 100.000 денари за семејствата на починатите во поплавите од општина Гази Баба

Советот на Општина Гази Габа ја одржа 48мата(вонредна) седница по повод невремето и штетите од елементарната непогода кои се направија на територијата на општината.

На седницата се усвои информацијата на градоначалникот за текот на активностите поврзани со штетите од елементарната непогода.

-Исто така, членовите на советот донесоа одлука за формирање на комисии за процена и утврдување на штета настаната од природни непогоди и други несреќи(по итна постапка) и одлука за доделување за еднократна парична помош на семејствата на починатите од елементарната непогода( по итна постапка) која изнесува 100 000 денари, информираат од општината.