Македонија

ЕК двапати ја употреби придавката „македонски“ во извештајот за Македонија

ЕК двапати ја употреби придавката „македонски“ во извештајот за Македонија
Откако пред четири години оваа придавка „волшебно“ ја снема од извештаите на ЕК, како вид на притисок од Брисел кон Македонија, изминатите три години е наведена само колку да нема забелешки од високите владини претставници од Македонија.
Па, така, во овој извештај на 88 странции на Брисел за Македонија, првиот пат, придавката е употребена при објаснувањето дека „македонската Влада направила лимитиран прогрес во имплементирањето на Итните реформски приоритети на Европската комисија од јуни 2015 година. Втората е во однос на тоа дека е потребен „функционален преглед за оценка на рационалноста на организирање на македонската јавна администрација“.
Исто така, придавката „македонски“ може да се забележи и при употребата на термините „Македонски пошти“, како и во дескрипцијата на целото име на ВМРО-ДПМНЕ (Внатрешно македонска револуционерна партија – демократска партија за македонско национално единство).