Македонија

Екстерно тестирање во средните училишта

Екстерно тестирање во средните училишта

Од денеска до 30 јануари во средните училишта во Македонија ќе се спроведе екстерна проверка на знаењето на учениците од завршните години (трета и четврта), согласно со објавените распореди на интернет-страницата на Државниот испитен центар (prasanjaeksterno.dic.edu.mk).

Министерството за образование и наука соопшти дека на наведената страница е објавен јавен базен со вкупно 50.400 прашања на македонски, албански и на турски јазик, кои ќе бидат дел од тестовите за гимназиско и за стручно образование за сите струки, насоки и предмети.

– Во оваа фаза со процесот на екстерната проверка на постигањата на учениците ќе бидат опфатени вкупно 20.567 ученици од завршните години (трета и четврта година) во 98 средни училишта, како и 3.923 наставници по 2.622 предмети. Резултатите ќе бидат објавени на 2 февруари 2015 година, информира Министерството за образование и наука.