Македонија

Електронските услуги на ФЗОМ ги искористиле 6.753 осигуреници

Електронските услуги на ФЗОМ ги искористиле 6.753 осигуреници
Електронските услуги на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ) досега ги искористиле 6.753 осигуреници, овластени лица и здравствени работници, кои поднеле барање од своите домови или работни места по електронски пат за остварување на одредено право.

Од ФЗОМ соопштија дека најкористена електронска услуга на Фондот е заверка на ортопедски помагала. Услугата ја искористиле 5.074 осигуреници кои поднеле документи преку матичните лекари и лекарите специјалисти по електронски пат. Меѓу најкористените електронски услуги се и: барање за БПО, услуга која ја искористиле 762 осигуреници, извештаи за спреченост при работа – 514 осигуреници и предлог за оцена на привремена спреченост за работа – 403 осигуреници.

Придобивките од електронските услуги, како што наведуваат од ФЗОМ, се бројни и за осигурениците и за фирмите и за здравствените работници, при што нема трошење на време и финансиски средства за да се оди до подрачната служба на Фондот. Можноста за увид во сопствениот предмет, дали тој е позитивно или негативно решен и кога ќе биде извршена исплатата доколку се работи за рефундација на средства е исто така една од бројните придобивки од електронските услуги, посочуваат од Фондот.

За поедноставно и точно информирање кои се потребните чекори и како да се користи електронската услуга, Фондот изготви видео туторијали, кои се краток и едноставен водич како чекор по чекор да се користат електронските услуги на Фондот. Видео туторијалите се објавени на веб страницата на Фондот.