Македонија

Електронско поврзување на институциите со Агенцијата за катастар

Електронско поврзување на институциите со Агенцијата за катастар

Со измени на 30 закони органите на државната управа, судовите и единиците на локалната самоуправа ќе имаат обврска електронски да се поврзат со Агенцијата за катастар на недвижности.

Измените на законите ќе бидат презентирани во Агенцијата за катастар на недвижности, а на настанот е најавено присуство на вицепремиерот за економски прашања Владимир Пешевски и на директорот на Агенцијата Славче Трпески.