Македонија

Еве што сработи Собранието во изминатиот мандат

Еве што сработи Собранието во изминатиот мандат

Службата на Собранието на Република Македонија го изготви мандатниот Извештај за работата на седмиот состав на Собранието за период 25 јуни 2011 – 5 март 2014 година.

Извештајот содржи детални информации за пленарните седници, за активностите на работните тела, за интензивната меѓународна соработка податоци за активностите кои се одвиваат во Собранието.
Во информациите за работата на парламентарните групи и делегации, вклучен е и преглед на активностите за обука и зајакнување и на професионалниот капацитет на собраниската администрација.