Магазин

Еве зошто пламенот нема сенка

Еве зошто пламенот нема сенка

Кога ќе осветли пламенот нема сенка.

Еве еден мал експеримент кој ќе ви го докаже тоа:

Сенката се произведува на одредена подлога (ѕид или под) кога помеѓу подлогата и изворот на светлина и пречи некој објект кој го блокира одреден дел до светлината, меѓутоа кога тој објект е самиот извор на светлина, како на пример пламенот, тогаш на подлогата нема сенка.
Тоа е причината поради која не се гледа сенка од пламенот на ѕидот.

sibica-plamen-senka-2-1-640x362