Македонија

Финансии за проекти од животната средина во пет општини

Финансии за проекти од животната средина во пет општини

Општините Гостивар, Желино, Чучер Сандево, Гази Баба и Боговиње  ќе добијат финансии за спроведување проекти одобрени преку Програмата за инвестирање во животната средина за годинава.

Министерот за животна средина Нурхан Изаири и градоначалниците на општините денеска ќе ги потпишат договорите за проектите согласно конкурсот за распределба на средства за финансирање и реализирање програми, проекти и други активности од областа животна средина за 2015 година