Балкан

Финансиска помош од 7,15 милиони евра од ЕК за БиХ

Финансиска помош од 7,15 милиони евра од ЕК за БиХ

Европската комисија потпиша двегодишен договор со Советот за регионална соработка на Босна и Херцеговина.

Договорот е ратификуван во Брисел и предвидува Комисијата да обезбеди 7,15 милиони евра на Советот за регионална соработка на Босна и Херцеговина за периодот 2015-2016 година.

Во соопштението по овој повод се наведува дека за првпат ЕК потпишува ваков договор со БиХ и дека оваа помош е јасен знак за поддршка на активностите на Советот за регионална соработка и е во контекст на стратегијата за Југоисточна Европа 2020.

Целта на финансиската помош е земјите од регионот да го подобрат животниот стандард и управувањето, како и да се справат со корупцијата.

Во следните две години Советот за регионална соработка на БиХ ќе се фокусира на проблеми поврзани со трговија, инвестиции, транспорт, образование, енергетика, култура, занаетчиство, животна средина и правосудство.