четврток, 20 јули 2017  |  Вести денес: 41

Формиран економско-социјален совет во Радовиш

Во Радовиш денеска e потпишана спогодба за основање локален економско-социјален совет во општината, во рамки на проектот за унапредување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската Унија.

ekonomski-socijalen-sovet-1

Последни вести

Во Радовиш денеска e потпишана спогодба за основање локален економско-социјален совет во општината, во рамки на проектот за унапредување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската Унија.

Целта на проектот е подобрување на трипартитниот и бипартитниот социјален дијалог како начин за постигнување економски развој и социјален напредок.

Спогодбата ја потпишаа градоначалникот на Општина Радовиш Сашко Николов, претседателот на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Митревски, претседателот на организацијата на работодавачи на Македонија Ангел Димитров и претседателот на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија Благода Ралповски.

Локалниот економско-социјален совет (ЛЕСС) ќе има консултативно–советодавна фунхкција, ќе разгледува прашања и ќе дава мислења, предлози и препораки до градоначалникот и Советот на Општината за одредени прашања од економско-сцијалната сфера.

Во советите ќе партиципираат и претставници од Центарот за вработување на општината, средните училишта, како и од невладините организации и здруженија на граѓани.

Во рамки на првата компонента, зајакнување на социјалниот дијалог на национално и локално ниво, проектот поддржува основање на шест економско-социјални совети, преку иницирање и поддршка на преговори помеѓу општините, синдикатите и работодавачите, потпишување спогодба за основање ЛЕСС и опремување на секретаријатите на ЛЕСС со мебел и компјутерска опрема.

Преку проектот „Унапредување на социјалниот дијалог“, досега се основани пет локални економско-социјални совети и тоа во Ресен, Велес, Свети Николе, Струга и Кичево.

Најчитани вести