Македонија

ФОТО: Горан Јовановски – Нов претседател на Комората за Геодети

ФОТО: Горан Јовановски – Нов претседател на Комората за Геодети

На вонредното собрание на Комората на ТП и ТД за Геодетски работи на Република Македонија во Хотел Континентал беше избран новиот Претседател на Комората за Геодетски работи на Република Македонија, Горан Јовановски  како и нови членови на управниот одбор.

За нови  членови на управниот одбор се избрани:

Горан Јовановски  – Претседател

Нијаз Даути

Никола Рибарски

Надица Мишевска

Горан Јовановски е  дипломиран инженер и магистар по геодетски работи, член на иницијатинвниот одбор за формирање на Комората за Геодетски работи на Република Македонија како и долгогодишен член на управнот одбор на оваа комора.

Горан Јованоски е основач и сопственик на Геодетската фирма Кат-Стар Про од Гостивар.