Македонија

ФОТО: Велигденски воз на Македонски Железници Транспорт АД

ФОТО: Велигденски воз на Македонски Железници Транспорт АД

Македонски Железници Транспорт АД на Железничката станица во Скопје го промовирашпе тематскиот Велигденски воз.

veligdenski voz2

Возот сообраќа во празничните денови со тематски содржини соодветни на празничните денови.

veligdenski voz

veligdenski voz1