Македонија

ФОТО: Врачени нови решенија за легализацијаво Прилеп

ФОТО: Врачени нови решенија за легализацијаво Прилеп

Доделувањето на решенија за легализираните дивоградби продолжува да се реализира согласно претходно проектираната динамика.

Од денеска, уште 63 прилепчани се стекнаа со правото за законско користење на личниот имот кој и покрај тоа што со децении го уживале, сепак, не биле и негови вистински сопственици.

Официјалните информации говорат дека Прилеп останува лидер на ниво на држава како по легализирани објекти, така и според изработката на деталните урбанистички планови.

Прилепчани покажаа голем интерес за оваа владина социјална мерка за докажување на сопственоста за нивните дивоизградени објекти.