Македонија

ФЗОМ одржа средба со делегација на Фондот за здравствено осигурување на Црна Гора

ФЗОМ одржа средба со делегација на Фондот за здравствено осигурување на Црна Гора

Примената на Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Црна Гора, проширување на модалитетите за соработка меѓу ФЗОМ, решенијата и новините кои ги воведува Фондот за здравствено осигурување на Македонија, како и предизвиците за подигнување на квалитетот на здравствените услуги, добрата пракса и успешните проекти беа тема на еднодневната официјална посета на делегацијата на Фондот за здравствено осигурување на Црна Гора.

Посетата на Фондот за здравство е на иницијатива на црногорската делегација.

Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани, ја поздравија делегацијата и ја запознаа со структурата и работата на ФЗОМ, како и со функционирањето на македонскиот здравствен систем во целост. Добрата пракса и успешните реализирани проекти на ФЗОМ, како и на македонскиот здравствен систем, како што се, електронските услуги, зголемениот број услуги во здравствениот систем, подобрата дијагностика, зголемената достапност на лекови преку дисперзија и отвороње аптекарски станици, претставуваат големо олеснување за осигурениците, кои сега многу поквалитетно и побрзо ги остваруваат своите права.

Др Кенан Храповиќ, директор на Фондот за здравствено осигурување на Црна Гора искажа благодарност од приемот во Фондот за здравство, искажувајќи пофални зборови за планот и програмата која ја презентираа директорите на ФЗОМ. Тој нагласи дека македонските искуства и пракса се исклучително интересни и корисни за Фондот за здравствено осигурување на Црна Гора. Храповиќ, истовремено ги информираше директорите на ФЗОМ за новините и проектите што ги преземаат во Црна Гора и укажа дека е неопходно да се разменат и негативните искуства за да може да се спречат проекти кои имаат слаба шанса за успех.

Беше договорено соработката да продолжи и понатаму со размена на информации и искуства што ќе придонесат за понатамошно унапредување на здравствениот систем.