Македонија

ФЗОМ со отворени денови за корисниците

ФЗОМ со отворени денови за корисниците

Како што се наведува во соопштението на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, отворените денови се дел од заложбите за информирани осигуреници, кои претставуваат вреден ресурс на повратни информации за активностите и новините кои Фондот ги воведува.

Средбите со осигурениците, информира ФЗОМ, се начин да се согледа перцепцијата на осигурениците за нашата работа, но и да добиеме предлози за надминување на„ тесните грла“ во работењето. Средбите ги доживуваме како можност  за насоки  за тоа на што да се обрне поголемо  внимание, што треба да се подобри во работењето или  да се поедностави како процедура.