Свет

Германија со рекордна бројка на население

Германија со рекордна бројка на население

Рекордната бројка на жители Германија, која се соочува со низок наталитет и каде смртноста од 1972 година е постојано поголема од бројот на новородени деца е достигнатата благодарение на мигрантите кои што само во последниве двегодини го зголемија вкупниот број на населението.

Само од баратели на азил Германија има околу 1,3 милиони луѓе, а на овој број треба да се додадат и економските мигранти, кои што во земјата пристигнуваат по работа..

Најголем дел од новите жители на Германија се од Сирија, Ирак и Авганистан но во земјата економски лидер на ЕУ последниве години има и голем број нови жители од Грција, Шпанија и балканските земји пред се Косово и Албанија.