Македонија

Голем дел од Скопје без вода повеќе од 18 часа

Голем дел од Скопје без вода повеќе од 18 часа

Според одговорните во јавното претпријатие водовод и канализација, станува збор за технички зафат со приклучување на водоводната мрежа на општина Шуто Оризари.