Македонија

Граѓаните најмногу користат потрошувачки кредити

Граѓаните најмногу користат потрошувачки кредити

За станбени и кредити за реновирање граѓаните се задолжени со  33.368 милиони денари. На кредитните картички должат 23.332 милиони денари.

Според податоците на НБРМ, во банките за негативно салдо граѓаните должат 11.870 милиони денари, за други кредити 2.693 милиони денари, 755 милиони денари за деловен простор и за автомобилски кредити должат 394 милиони денари.