Македонија

Грантови за земјоделци за примена на агроеколошки мерки

Грантови за земјоделци за примена на агроеколошки мерки

Земјоделците кои ќе поминат успешни обуки за примена на агроеколошки мерки, во рамки на проектот за управување со сливот на Струмица, финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, преку Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) грантови за набавка на земјоделска опрема и материјали до 300.000 денари.

Според објавениот повик, пријавувањето за обуките за агроеколошко производство  ќе трае до 10-ти следниот месец.

Обуките ќе се одржат од јули до ноември годинава, по што во декември ќе има тестирање. Финансии ќе добијат најдобрите учесници на обуките што ќе се изведуваат во  Радовиш (за општините Радовиш и Конче), со акцент на производителите на сливи, јаболка и круши и во Струмица (за општините Струмица, Василево, Босилово и Ново Село), со акцент на производителите на пиперки и домати (на отворено и затворено).

За учество на обуката планирано е да се изберат 25 производители на сливи, јаболка или круши од Радовиш и Конче и 30 производители на пиперки и домати (на отворено и затворено) од Струмица, Ново Село, Василево и Босилово. Изборот на кандидатите ќе се изврши според претходно дефинирани критериуми, вклучувајќи и стручна проценка на придонесот на насадите и предвидените мерки  кон целите на проектот.

Пријавата и детали околу критериумитеза учество во програмата, може да се најдат на веб страната www.rdc.k/southeastregion, а печатени примероци може да се добијат во канцелариите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во Струмица и општините Радовиш, Конче, Струмица, Ново Село, Василево и Босилово.

Целта на проектот за управување со сливот на река Струмица е да воведе сеопфатни мерки со кои значително ќе се подобри еколошкиот статус на водните тела и целокупното сливно подрачје. Во партнерство со локалните земјоделски производители, ќе се спроведат активности за зголемување на конкурентноста на земјоделското производство во регионот и намалување на неговото влијание врз животната средина, преку воведувањето современи, агроеколошки мерки.