Македонија

Групната набавка на инфузиони раствори ќе заштеди над 500 илјади евра

Групната набавка на инфузиони раствори ќе заштеди над 500 илјади евра

Министерството за здравство ја заврши групната набавка на инфузиони раствори за потребите на Јавните здравствени установи со што ќе се постигнат пониски цени на истите и установите ќе остварат заштеда, истакна денеска министерот за здравство, Никола Тодоров.

– Постапката е успешно завршена и постигнати се посакуваните резултати. Постигнавме пониски цени на инфузионите раствори за најголемиот дел од здравствените установи, со што се унифицираа цените на инфузионите раствори во ЈЗУ. Со постигнатите пониски цени е овозможена заштеда од 274 илјади евра на годишно ниво. Вкупната заштеда во период од две години, колку што трае тендерот изнесува приближно 548 илјади евра, истакна Тодоров.

На ниво на одделни ставки од набавката на инфузиони раствори за набавка на содиум хлорид (500 мл) заштедата за една година изнесува 9.100.000 денари, содиум хлорид (100 мл) заштедата изнесува 985.000 денари и за набавка на глукоза заштедата за период од една година изнесува 3.820.000 денари. Исто така ќе се забележат посериозни заштеди кај некои здравствени установи.

Министерот Тодоров потенцираше дека рамковната спогодба ќе се однесува на сите ЈЗУ кои учествувале во групната набавка и ќе се однесува во деловите во кои е постигната пониска цена од добиената цена во постапките во рамки на самите здравствени установи.

Тој истакна дека заштедата од 548 илјади евра е сериозна заштеда која ќе биде применета за други потреби во здравствениот систем.