Балкан

Хрватска: Во пензија со 41 година стаж и 60 години старост

Хрватска: Во пензија со 41 година стаж и 60 години старост
Мајка и ќерка се видоа по 71 година

Од нова година во Хрватска би требало да стапи на сила нов закон за пензиско осигурување, со кој се предлага стекнување право на старосна пензија со 41 година стаж и 60 години живот, со што ќе биде продолжена старосната граница од 65 на 67 години по 2030-та година.

Ресорното министерство поради доцното заминување во пензија со новиот закон ја менува постоечката бонификација во зависност од стажот, така што се поттикнува подолга работа.

Со овој предлог закон се овозможува користење на старосна пензија со работа со неполно работно време.