Македонија

Хуманитарна акција во СОС Детско село за почетокот на учебната година

Хуманитарна акција во СОС Детско село за почетокот на учебната година

СОС Детското село организира хуманитарно акција за прибирање училиштен прибор за децата од СОС Детското село Скопје.

Годинава во СОС детското село им вкупно 52 ученица, од кои 45 деца  одат во основно училиште.