Спорт

ИХФ со ново правило – максимум три промени на клубови во една сезона

ИХФ со ново правило – максимум три промени на клубови во една сезона
ИХФ со ново правило - максимум три трансфери во сезона

Максималниот број на трансфери, односно промени на клубови во една сезона е три, без разлика дали се работи за една држава или е меѓународен трансфер.

Еден од темите за кои имаше многу дискусија е ограничувањето на промена на националоста на играч по наполнување на 21 година, како и ограничување на бројот на играчи родени во други земји а настапуваат за една репрезентација.

Овој предлог беше отфрлен од страна на Конгресот.