Македонија

Индустриските производи намалени за 0,5 отсто

Индустриските производи намалени за 0,5 отсто

Продажните цени на производителите на индустриски производи во ноември 2014 година на месечно ниво бележат пад од 0,5 отсто, а на годишно ниво од 1,3 отсто, објави Државниот завод за статистика.

Во ноември 2014, во споредба со октомври 2014, продажните цени на производителите на индустриски производи, се пониски во секторот Рударство и вадење на камен за 1,3 отсто во секторот Преработувачка индустрија за 0,4 отсто и во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 1,5 отсто.

Во ноември 2014, во споредба со ноември 2013, продажните цени на производителите на индустриски производи, се повисоки во секторот Рударство и вадење на камен за 6,6 отсто и во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 7,4 отсто, а се пониски во секторот Преработувачка индустрија за 2,6 отсто.

На домашниот пазар продажните цени на производителите на индустриски производи во декември 2014 година на месечно ниво се пониски за 3,7 отсто, а на годишно за 3,8 проценти.