Македонија

Инфо ден за европската образовна програма „Еразмус +“

Инфо ден за европската образовна програма „Еразмус +“

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност денеска во Прилеп ќе одржи Инфо ден за новиот циклус предавања од програмата „Еразмус +“.

На информативниот ден ќе биде претставена програмата на Европската комисија во делот на образованието, обуката и младите „Еразмус плус 2014-2020“, како и иницијативите на ЕУ, „Еуропас“ и „Евридика.