Македонија

Интензивно се чистат булеварите и улиците низ Скопје

Интензивно се чистат булеварите и улиците низ Скопје

Продолжуваат интензивните активности на ЈП „Комунална Хигиена“ за чистење на булеварите и улиците кои се во надлежност на Град Скопје.

Во насока на намалување на загадувањето на воздухот, ЈП „Комунална Хигиена“ во три смени на целата територија на Градот вршат машинско миење на улиците со поголем број автоцистерни.

mienje ulici1

Покрај машинското миење со цистерни, на терен булеварите и градските улици се мијат и рачно со пумпи и се чистат со четири специјални комунални возила – метлачки.

mienje ulici2

Интензивните активности на ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје ќе продолжат и во наредниот период.