Македонија,Политика

Иванов: Безбедноста и односите со соседството се на високо ниво

Иванов: Безбедноста и односите со соседството се на високо ниво

На дебатата со претседателските кандидати на МТВ, во однос на безбедноста на државата Иванов изјава дека Македонија е потполна безбедна освен при поединечни случаи кои се обидуваат да ја дестабилизираат државата.

Тој изјави дека во времето на СДСМ воопшто немало координација меѓу службите на безбедноста и одбраната и дејствувале според план од 1993 година.

„Сите институции работат во согласност со измените за состојбите со кризи, имаат меѓусебна координација и софистицирана опрема во која е инвестирано. На тој начин се дибиваат сите потребни информации за безбедноста на државата,“ изјави Иванов.

Во однос на добрососедските односи тој истакна дека односите никогаш не биле подобри.Потенцираше дека на Балканот му е потребно ново оврзување преку автопатишта, гасоводи, далноводи со што ќе се создаде нова слика и перцепција за земјите од регионот.