среда, 26 јули 2017  |  Вести денес: 42

Иванов помилува 54 лица за Нова Година

Во Одлуката, претседателот се повикува на членот 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија, во кој се пропишува дека Претседателот дава помилување во согласност со закон и на членот 1 од Законот за помилување

ivanov

Последни вести

По повод Новата Година, претседателот на Македонија Ѓорге Иванов помилувa осудени лица. Според неговата одлука, од натамошно извршување на казната затвор делумно се ослободуваат 54 осудени лица.

Во Одлуката, претседателот се повикува на членот 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија, во кој се пропишува дека Претседателот дава помилување во согласност со закон и на членот 1 од Законот за помилување, во кој се пропишува дека дава помилување на поименично определени лица за кривични дела предвидени со закони на Република Македонија, во согласност со одредбите на Кривичниот закон и одредбите од Законот за помилување.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен весник“.

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД НОВАТА 2017 ГОДИНА

 Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

 1. ЗОРАН ЗДРАВКОВСКИ од Скопје, вo траење од 3 месеци
 1. БЕРАТ ЈАКУПИ од Скопје, во траење од 6 месеци
 1. БЕКИМ ЈАХИЈА од Скопје, во траење од 6 месеци
 1. ПАНДЕ ЛАЗАРОВ од Скопје, во траење од 6 месеци
 1. СИНИША СПАСИЌ од с.Иванковци, во траење од 3 месеци
 1. ИЛИЈА НАСТОВ од Кавадарци, во траење од 6 месеци
 1. САШО СТОИЛКОВСКИ од Скопје, во траење од 3 месеци
 1. ЕНИС ЏАФЕРОВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
 1. АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
 1. ИСНИ ЈАКУПИ од с.Паничари, Скопје, во траење од 6 месеци
 1. ИЛЧО  СПАСЕНОВСКИ од с.Глоѓи, Тетово, во траење од 6 месеци
 1. ЗЛАТКО ЃЕРАСИМОВСКИ од Скопје, во траење од 4 месеци
 1. МАРИЧЕ  ПЕЦОВА од Неготино, во траење од 6 месеци
 1. ВЕСНА СТАЛЕВСКА НИКОЛИЌ од Скопје, во траење од 6 месеци
 1. МИРЈАНА  РИСТЕСКА ТРАЈКОВА од Охрид, во траење од 6 месеци
 1. ВАЛЕНТИНА  МЕСУЛИ од Тетово, во траење од 3 месеци
 1. АХМЕТ АРИФИ од с.Копаница, Скопје, во траење од 6 месеци
 1. БУРХАН  ТУША од с.Блаце, во траење од 6 месеци
 1. СЕФЕДИН  РАМАДАНИ од Скопје, во траење од 6 месеци
 1. САБИТ  ДУРАКУ од с.Рашче, Скопје, во траење од 3 месеци
 1. ОЛИВЕР  СТАНКОВСКИ од Куманово, во траење од 4 месеци
 1. ЏЕМАЛ  МЈАКИ од Скопје, во траење од 3 месеци
 1. ЗЛАТКО  РИСТЕСКИ од Прилеп, во траење од 6 месеци
 1. ИРФАН  ИДРИЗИ од с.Џепчиште, Тетово, во траење од 6 месеци
 1. НУХИЈА ЏЕМАЉЕДИН од Тетово, во траење од 6 месеци
 1. НУРЕДИН НУРЕДИНИ од Скопје, во траење од 6 месеци
 1. СЛАВЧО  МИШКОВ од Велес, во траење од 6 месеци
 1. ДЕМИР  МЕМЕД од Скопје, во траење од 1 година
 1. ФЛОРИМ  МАЛОКУ од Приштина, Република Косово, во траење од 1 година
 1. ЃОРЃИ ТОПАЛОВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
 1. БЛАГОЈ  КОЦЕВ од с.Пиперево, Струмица, во траење од 3 месеци
 1. САШКО  НИКОЛОВСКИ од с.Драмче, Делчево, во траење од 3 месеци
 1. ПЕТРЕ  ВАСКОВ од Штип, во траење од 6 месеци
 1. АЛЕКСАНДАР  ДЕРЕБАНОВ од Охрид, во траење од 2 месеци
 1. МЕДИН  КАБА од с.Велешта, во траење од 3 месеци
 1. ИГОР ЛАЗАРЕСКИ од Струга, во траење од 3 месеци
 1. НИКОЛА ЛАЗАРЕВСКИ од Битола, во траење од 3 месеци
 1. ВАСИЛ ЛАЗАРОВ од с.Прдејци, во траење од 3 месеци
 1. МИОДРАГ  ПЕТРУШЕВСКИ од Куманово, во траење од 3 месеци
 1. АВДУЛА  АЗИЗИ од Куманово, во траење од 3 месеци
 1. АЛИ КАДРИЈА од с.Никуштак, во траење од 3 месеци
 1. ЈАШАР  БЕЈРАТ од Штип, во траење од 3 месеци
 1. ЕНЕС  САБЕДИН од Скопје, во траење од 6 месеци
 1. РИСТО  ТИМОВ од Прилеп, во траење од 6 месеци
 1. ЉУБИША  ТАСЕВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
 1. ЕЛВИР  РИЗВАНОВИЌ од Скопје, во траење од 3 месеци
 1. ЉУБОМИР  СЛАВЕВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
 1. КОСТАДИН  ДУЛЕВ од Струмица, во траење од 3 месеци
 1. СТОЛЕ ТРПЕВСКИ од Кочани, во траење од 3 месеци
 1. ЛОКМАН  ЗЕЌИРИ од с.Пирок, во траење од 6 месеци
 1. ЉАТИФ  АЉИМИ од Ново Село, Тетово, во траење од 6 месеци
 1. АЗИЗ  АЗИЗИ од с.Падалиште, Гостивар, во траење од 6 месеци
 1. ХАРУН  СЕЈДИ од с.Џепчиште, во траење од 3 месеци
 1. ИДРИЗ  РАМАДАНИ од с.Чегране, во траење од 3 месеци.

Најчитани вести