Македонија

Издадени потврди на 3.275 бегалци

Издадени потврди на 3.275 бегалци

Вкупно 3.275 странски државјани добиле потврди во текот на изминатото деноноќие. Од нив 1.312 се од машки пол, 687 се од женски, 1.268 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште осум деца кои патуваат без родител, на кои издадена е потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.

Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија-1305, Ирак-1.048 и Авганистан–922.

Во периодот од 19.06.2015 до 25.12.2015 година до 24:00 часот, издадени се потврди на вкупно 369.277 странски државјани, од кои, 201.176 се од машки пол, 61.869 се од женски, 88.178 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 18.061 деца кои патуваат без родител, на кои им е издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.

Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија-207.296 потоа Авганистан-91.096, Ирак-49.444, Иран-6.231, Пакистан-5.416, Палестина-2.158, Сомалија-1.276, Бангладеш-1.253, Мароко-1.317, Конго-514,  Алжир-453, Либан-434,  Нигерија-279, додека останатите се во помал број.

Во периодот од 00,00 до 24,00 часот на 25.12.2015 до Секторот  за азил не е поднесено барање за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.