Македонија

Издадени потврди на 830 бегалци

Издадени потврди на 830 бегалци

Во текот на изминатотот деноночие издадени се потврди на вкупно 830 странски државјани, од кои 376 се од машки пол, 169 се од женски и 285 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, на кои издадена е потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.

Како што информира МВР, според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Авганистан–424,Сирија-320 и Ирак-86.

Од почетокот на годината издадени вкупно 18.712 потврди

Во периодот од 00,00 часот на 01.01.2016 до 24,00 часот на 10.01.2016 година, издадени се потврди на вкупно 18.712 странски државјани, од кои 7.838 се од машки пол, 3.958 се од женски, 6.841 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 75 деца кои патуваат без родител, на кои им е издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.

Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија-7.904, Авганистан-6.990 и Ирак-3.818.

Поднесени две барања за признавање на право на азил

Во текот на изминатото деноночие до Секторот за азил се поднесени  две барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил на две малолетни лица од Авганистан и Сирија.

Во периодот од 00,00 часот на 01.01.2016 година до 24,00 часот на 10.01.2016 година, до Секторот  за азил поднесени се пет барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил на шест малолетни лица од кои пет од Авганистан и едно од Сирија.

Во ЈУ Прифатен центар за баратели на азил во дневниот регистар на баратели на азил за 10.01.2016 година евидентирани се вкупно девет  баратели на азил од кои шест мажи, една жена и две деца со придружба на старател. Дополнително, согласно член 48 од Законот за азил и привремена заштита, 13 баратели на азил ( еден мажи, една жена, три малолетни лица со придружба на старател и осум  малолетни лица без придружба на старател) се згрижени на друго место за сместување определено од Министерството за труд и социјална политика.