Македонија

Издадени уште 3.257 потврди на мигранти

Издадени уште 3.257 потврди на мигранти

МВР во текот на вчерашниот ден издало нови 3.257 потврди за остварување право на азил на мигранти, со што вкупниот број на такви издадени потврди од 19 јуни досега изнесува 161.692.

Од ноиздадените потврди  1.843  се за лица од машки пол, 477  се од женски, 716 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 221 деца кои патуваат без родител, на кои издадена е потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија-1.569, Авганистан –1.196, Ирак-272, додека другите се во помал број.

До Одделението за азил во изминатото деноноќие не се поднесени  барања  за признавање право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување барање за признавање право на азил. Од стартот на издавањето на потврдите до Одделението  за азил се поднесени 70 барања  за азил.

Во ЈУ Прифатен центар за баратели на азил во дневниот регистар на баратели на азил  вчера се евидентирани седум баратели на азил од кои шест баратели на азил се мажи и еден барател на азил без придружба на старател. Дополнително, согласно член 48 од Законот за азил и привремена заштита 2 баратели на азил (малолетно лице  со придружба на старател и еден  маж)  се згрижени на друго место за сместување определено од Министерството за труд и социјална политика, соопшти МВР.