Македонија

Изградба на „Снежен град“ на Попова Шапка од 20 февруари

Изградба на „Снежен град“ на Попова Шапка од 20 февруари

Градители на Снежниот град се ученици од основни училишта од Скопје, Гевгелија, Виница и од Тетово. Тие ќе бидат сместени во хотел „Славија“-ЕЛЕМ, со кој ДКЦ „Карпош“ соработува во организирањето на манифестацијата.

Снежниот град ќе биде отворен за посетители на 25 февруари во 11 часот, кога  ќе го претстават неговите градители и директорката на ДКЦ „Карпош“ Ружа Ѓорѓеска.