Македонија,Политика

Излези да гласаш: Мирно, без сериозни нарушувања

Излези да гласаш: Мирно, без сериозни нарушувања

Коалицијата на невладини организации „Излези да гласаш” вториот круг на изборниот процес за избор на Претседател на Република Македонина и предвремените парламентарни избори  ги следи на цела територија на земјава со повеќе од 5.000 волонтери, акредитирани набљудувачи на територија на Р. Македонија.
Според информациите добиени од терен гласањето се одвива во мирна и демократска атмосфера без сериозни нарушувања. Заклучно со 12 часот извршена е обработка на податоците за текот на изборниот процес и излезност на гласање и констатирана е следната состојба:

 

ИЕ 1

Реден бројОпштина

%

1.Аеродром

25,92

2.Кисела Вода

3.Центар

23,54

4.Карпош

5.Сопиште 
6.Сарај

15,97

7.

Студеничани

8.

Македонски Брод

 

ИЕ 2

Ред. број

Општина

%

Ѓорче Петров

25,22

Бутел

23,96

Гази Баба

23,26

Куманово

19,44

Чаир

Чучер Сандево

Старо Нагоричане

 

ИЕ 3

Реден број

Општина

%

1.Берово

31,13

2.Пехчево

29,33

3.Делчево

24,21

4.М. Каменица

30,72

5.Кочани

6.Виница

7.Зрновци

8.Чешиново- Облешево

23,57

9.Карбинци
10.Штип

11.Лозово

28,05

12.Велес
13.Градско

30,20

14.Чашка

15.Илинден

21,69

16.Петровец

17.Зелениково

18.Свети Николе

35,90

19.Пробиштип

20.Кратово

38,21

21.Ранковце

24,60

22.Крива Паланка

 

ИЕ 4

Реден број

Општина

%

1.

Радовиш

2.

Конче

3.

Струмица

23,73

4.

Босилово

13,88

5.

Василево

17,82

6.

Ново Село

19,41

7.

Богданци

29,18

8.

Валандово

24,94

9.

Дојран

21,86

10.

Гевгелија

27,70

11.

Неготино

12.

Демир Капија

34,56

13.

Кавадарци

14.

Прилеп

15.

Росоман

26,84

16.

Кривогаштани

26,30

17.

Могила

20,14

18.

Новаци

45,66

 

ИЕ 5

Реден број

Општина

%

1.

Битола

2.

Долнени

3.

Ресен

23,52

4.

Крушево

5.

Охрид

6.

Дебарца

7.

Струга

8.

Вевчани

26,42

9.

Кичево

10.

Пласница

11.

Другово

12.

Вранештица

13.

Демир Хисар

14.

Центар Жупа

 

                                                                   ИЕ 6

Реден број

Општина

%

1.

Тетово

2.

Гостивар

3.

Маврово и Ростуша

4.

Јегуновце

14,31

5.

Теарце

11,95

6.

Дебар

11,47

7.

Брвеница