Македонија

Измените на законите за ваучери и за вработување по скратена постапка

Измените на законите за ваучери и за вработување по скратена постапка

Собранието на Република Македонија денеска одлучи по скратена постапка да бидат донесени Предлог законот за изменување на Законот за издавање на вредносни бонови- ваучери и Предлог законот за дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност.

Претседателот на Собранието, Трајко Вељановски веќе ги задолжи матичните комиси и Законодавно-правната комисија да заседаваат и да ги разгледаат за да може да бидат усвоени на пленарна седница.

Целта на ваквиот чекор е поедностаување на постапката за стекнување со вредносен бон-ваучер од страна на студентите за купување на таблет компјутери со надворешна тастатура.

Во основниот текст на законот, пропишана е обврската на апликантите да и достават потребните документи, односно да достават потврди од факултетите, како и потврди од Управата за јавни приходи за што треба да бидат изложени на дополнителни трошоци. Со цел да се ослободат студентите од ваквите дополнителни трошоци, како и од одење по шалтери, со измените на законот кои се предлагаат, потребните докази во врска со исполнување на условите за стекнување на вредносен бон-ваучер ќе бидат обезбедени по службена должност.

Со дополнувањата пак на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, како што појасни министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, треба да се овозможи побрзо стапување на сила на мерките кои се предвидени со проектот Македонија вработува.

Со овој проект се опфатени околу 150 илјади невработени до 35 години, лица од 35 до 50 години кои повеќе од 10 години се без работа, лицата над 50 години, невработени од ранливите категории граѓани, и лицата постари од 58 години, ќе имаат можност да се вработат во приватните компании.

Според предвидените мерки, компаниите кои ќе вработат лица од овие категории граѓани ќе бидат ослободени од плаќање задолжителни социјални придонеси и персонален данок за доход.