Македонија

Извештајот на ЕК денеска пред пратениците во Собранието

Извештајот на ЕК денеска пред пратениците во Собранието

Претениците денеска ќе дебатира за Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2014 година.

Oваа година Македонија доби препорака за отпочнување на преговорите за влез во Европската унија, но Извештајот содржи и низа забелешки за што македонската Влада изготвува Акциски план.

Извештајот за напредокот беше разгледуван од пратениците во сите собраниски комисии, како и од Националниот комитет за евроинтеграции.

Европската комисија ги објави извештаите за напредокот за земјите кандидати на 8 октомври.