Македонија,Економија

Извозот на конзервирани производи руши рекорди

Извозот на конзервирани производи руши рекорди

Извозот на ајвар, пинџури, компоти, слатко, мармалади и други конзервирани производи руши рекорди. Освен зголемување на количината на извезени конзервирани производи, за 3% е зголемена и вредноста која за цела 2014 година изнесува вкупно 51,2 милиони евра што е рекордна вредност.

На странските пазари минатата година се извезени вкупно 46,5 илјади тони преработки на овошје и зеленчук, што е за 3,1% повеќе споредено со претходната година.

Континуирано расте извозот на конзервирани производи

Податоците на Македонската асоцијација на преработувачи (МАП) покажуваат дека континуирано расте извозот на конзервната индустрија а македонските конзервирани производи од овошје и зеленчук се повеќе ги освојуваат светските пазари.

Така во 2013 година извозот на преработки од овошје и зеленчук изнесувал 43,5 илјади тони во вкупна вредност од 48,1 милиони евра, во 2012 година изнесувал 40,5 илјади тони и вкупно 46,1 милиони долари, во 2011 година биле извезени производи во вкупна количина од 39,2 илјади тони или вредносно 42,3 милиони евра, додека во 2010 година или пред пет години извозот бил за една третина помал или 39 илјади тони во вкупна вредност од 39 милиони евра.

Според податоците на МАП, најголем дел од производите се продаваат на европскиот пазар, односно минатата година биле извезени вкупно 27,6 илјади тони преработки во вкупна вредност од 28 милиони евра, што е 59,5% од вкупната вредност на извоз на конзервната индустрија. По ЕУ земјите следи Србија каде се извезени 16% од вкупната количина на производи пласирани на странски пазари, по што следи БиХ со 6% од вкупниот извоз и Косово со 5,5%.

Минатата година најмногу се извезувал конзервиран зеленчук. Според податоците на Асоцијацијата лани биле извезени 35,8 илјади тони преработки од зеленчук во вредност од 40,7 милиони евра, по нив следат преработките на овошје или вкупна количина од 10,6 илјади тони или 10,3 милиони евра.