Македонија

Јанкулоска: МВР ги следи сите нови научни трендови

Јанкулоска: МВР ги следи сите нови научни трендови

Криминалистичката наука, нејзиниот теоретски развој бездруго претставува фундаментот кој овозможи силен, односно динамичен напредок на криминалистичката пракса, на нејзиното континуирано надградување како во поглед на нормативните трендови, така и во поглед на стручното опeративно и организационо делување.

Ова меѓу другото го истакна министерката за внатрешни работи Гордана Јанкулоска во своето денешно поздравно обраќање при отворањето на Меѓународната конференција – „Криминалистичкото образование, состојби и перпективи – 20 години по Водинелиќ“, што во организација на Факултетот за безбедност денес и утре се одржува во Скопје чест на професорот Владимир Водинелиќ, основоположникот на криминалистиката на овие простори.

Министерството за внатрешни работи, чија што работа – како институција – бездруго најмногу зависи и се потпира на криминалистиката, според Јанкулоска со максимален респект и посветеност ги следи сите нови научни трендови, сознанија, постигнувања во оваа област, притоа постојано вградувајќи ги – преку системот на кадровска едукација и техничка надградба, во своето секојдневно функционирање.

– Впрочем токму преку имплементацијата на Националниот разузнавачки модел при Бирото за јавна безбедност на МВР, македонската полиција јасно ја демонстрира својата решителност – како по однос на интегрирањето на повеќето суштински сегменти на криминалистиката во еден функционален модел, туку и по однос на нивното сообразување со предизвиците и потребите за што поквалитетно остварување на законските обврски и надлежности преточени како секојдневни работни задачи на полицијата, нагласи Јанкуловска.