Македонија

ЈСП со нова автобуска линија до комплексот „Македонско село“

ЈСП со нова автобуска линија до комплексот „Македонско село“

Нова линија во градскиот превоз ќе биде „28“, која ќе сообраќа на релација Транспортен центар-Нерези, односно до комплексот „Македонско село“ на Водно. Оваа линија досега беше пробна.

Kако што се прецизира во одлуката, со отворањето на новата линија, продолжувањето на постојните линии и промените во возниот ред, логички се наметнува и потребата од зголемен број автобуси и возачи, кои се потребни за реализација на оваа интервенција.

Во одлуката е наведено дека одредени линии се димензионирани, а други се предимензионирани. Тоа значи дека димензионираните линии се опслужени со по три возила и 6 до 7 возачи, а на предимензионираните линии ако има потреба се додава уште едно возило со двајца до тројца возачи.

Со промената на линиите се наметнала и потребата од отворање нови свртувалишта и стојалишта, па во одлуката е наведено дека е додадено ново свртувалиште во Нерези за линијата „28“ до „Македонско село“. За оваа линија ќе има и нови стојалишта на местата: „Македонско село“, џамија Нерези и црква „Свети Илија“.

Kако што пишува во образложението, измените се засновани на информации и барања добиени од граѓаните, од снимањата на линиите и од анализа на податоците од системот за автоматска локација на автобусите.