Македонија

K-15 повеќе не е здолжителен

K-15 повеќе не е здолжителен
K-15 повеќе не е здолжителен

Сојузот на синдикати на Македонија и Организацијата на работодавачи се договорија регресот за годишен одмор или т.н. К -15 повеќе да не биде задолжителен.

Фирмите ќе можат да исплаќаат или не К-15 во зависност од договорот меѓу вработените и работодавачите.

Максималната сума која ќе треба да се исплати за К-15 останува 8.400 денари.