Македонија

Еве како да постапувате при земјотрес…

Еве како да постапувате при земјотрес…
Дирекцијата за заштита и спасување на својата веб страна има објавено прирачник или упатство за постапување на граѓаните  при случаи на земјотрес.

На овој линк отворете го упатството.