Магазин

Како да препознаете кои бои за јајца се отровни?

Како да препознаете кои бои за јајца се отровни?

Боите за јајца за Велигден би требало да се купуваат само на места кои се проверени, бидејќи многу често состојките и хемикалиите кои ги имаат може да бидат дури и отровни, па неопходно е да знаеме каква фарба купуваме за најголемиот празник, бидејќи од тоа зависи нашето здравје и здравјето на нашите најблиски.

За купувачот да биде сигурен дека купил прехрамбена, а не техничка боја која се користи за фарбање ѕидови, на декларацијата мора да биде отпечатена декларација од 100 до 180.

Прехрамбените бои се пречистени и затоа и чинат поскапо.  Иако имаат ист состав со техничките, сепак постои една разлика. Техничките бои имаат микрокомпоненти со тешки метали затоа што не се преработени, а тие пак се штетни за здравјето.

Ознаката Е од 100 до 180 значи дека бојата е исправна и здрава. Тоа значи дека продавачот гарантира за квалитетот на бојата.