Интервјуа

Канурков: Од септември нова правна паралелка во „Васил Антевски Дрен“

Канурков: Од септември нова правна паралелка во „Васил Антевски Дрен“

Сто години од формирањето на најстарото средно училиште во земјава, „Васил Антевси – Дрен“, традиција овековечена со јасна визија и концепција, што несомнено низ годиниве продуцирала успешни и реализирани млади лица.

Случајно, или не, од ова училиште излегле многу видни економисти, политичари, уметници – двигатели на прогресивни идеи и општествени процеси.
Што е тоа што ја прави оваа образовна установа посебна и водечка?
За визијата,  за новите проекти и можностите што ги нуди ова училиште, како и за успешноста на државната матура и екстерното тестирање, зборува директорот на ова средно економско-правно училиште, Александар Канурков.