Економија

„Капитал банка“ АД Скопје доби одобрение за издавање на првата корпоративна обврзница

„Капитал банка“ АД Скопје доби одобрение за издавање на првата корпоративна обврзница

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата 119-та седница на „Капитал банка“ АД Скопје ѝ даде одобрение да издаде корпоративна обврзница за познати купувачи.

Станува збор за прва емисија на 1.000 обврзници со поединечна номинална вредност од 1.000 евра и со вкупна вредност од 1.000.000 евра.

Обврзницата што се издава е долгорочна со каматен принос (купонска), во нематеријализиран облик, неконвертибилна, гласи на име и е неограничено пренослива.

Емисијата на обврзници на „Капитал банка“ АД Скопје се врши поради зголемување на капиталот и сопствените средства на друштвото, подобрување на профитабилноста, проширување на портфолиото на услуги кои се нудат, како и за инвестиции во ИТ решенија за изградба на дигитални платформи за онлајн услуги на банката.

Купувачи на обврзниците од првата емисија се: „Алфа банка ЕАД“ од Софија, која ќе откупи 90 отсто од понудените обврзници, како и двата инвестициски фонда КБ „Публикум“ балансиран и КБ „Публикум“ обврзници од Скопје со по 5 проценти.