Македонија

Кардиохирургијата во Македонија се движи во добра насока

Кардиохирургијата во Македонија се движи во добра насока

Според него, неопходно е да се создаде јавен оддел кој ќе биде добро опремен, ефективен и опслужуван.

– Најважно е тоа да се направи преку наоѓање луѓе од земјата кои што работат, а ние ќе помогнеме со опрема и неопходната техничка помош, изјави Калафиоре, кој е еден од основоположниците на европската и светската кардиохирургија и по чии методи се работат неколку минимално инвазивни техники на срцето.

Тој смета дека во Македонија работите во кардиохирургијата се прават на вистински начин и оти иницијативата за вакви предавања е добра бидејќи се разменуваат искуства меѓу кардиохирурзите.

Неговиот колега кардиохирургот од познатиот Римски универзитет „Ла Сапиенца“, Антонино Маруло, кој исто така ќе одржи предавања во Скопје, смета дека е најдобро е да се направи микс од клиничка и универзитетска програма, како што е случајот во Македонија бидејќи Универзитетот мора да биде насочен кон иновации и многу тешки случаи, а не само на рутински зафати и стандардни секојдневни операции.

– На овој начин тие прават добар напор, а новиот оддел е многу добро опремен. Во иднина можеби ќе треба да се зголеми бројот на легла и помагала, бидејќи сигурен сум дека одделот ќе го привлече вниманието на пациентите, истакна Маруло.

Кардиохирургот Сашко Јовев од Државната кардиохирургија во Скопје оцени дека мошне добро се развиваат и оти работат цел спектар на кардиохируршки операции.

– До денес имаме 446 операции од кои повеќето од 350 се кардиохируршки кои се со одлични резултати. Минимално инвазивно вршиме замена на аортната вавула, а во блиска иднина се подготвуваме на минимален инвазивен пристап кон реконструкција на залистот кој се наоѓа меѓу левата преткомора и комора, истакна доктор Јовев.